ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า เรียนต่อ
       ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
(รอบแรก) วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นาย ธีรภัทร หมัดชะบูรณ์
2. นายเฟาซี อัลมาตร
3. นายอิสมาแอ หมัดตานี
4. นางสาววันอารีนี กุลามาหมัด

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1. นางสาว ปดิวรดา เตี้ยเล็ก
2. นางสาวซอลีฮ๊ะ แกสมาน
3. นางสาวอริสา หมาดทิ้ง
4. นายณัฐวุฒิ หลงหัน
5. นายไซฟุลเลาะห์ เอ็มเล้ง

สาขาวิชาการบัญชี
1. นางสาวโซเฟีย บูอาเก็ม
2. นางสาวซาลีน่า เตะทอง

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นายยุทธการ หาโส๊ะ
2. นายซอฟาน ใจดี

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
1. นางสาวอาซีซะห์ การี
2. นายฮายซัน สะแปอิง
3. นางสาวอาอีซะห์ มาลินี
4. นางสาวนัจชรีย์ ดำดี
5. นายรอซูล หมาดกะจิ
6. นายอาซาน ดีนายัง
7. นายอดิรุจ เละสัน
8. นางสาวเกวลิน ประกายแก้วเก้าสกุล

สาขาวิชาการบัญชี
.......

รวมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบจำนวน 21 คน