ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า เรียนต่อ
       ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นาย ธีรภัทร   หมัดชะบูรณ์

2

นายเฟาซี อัลมาตร

3

นายอิสมาแอ  หมัดตานี

4

นางสาววันอารีนี   กุลามาหมัด

5

นายฟารุก  หล่าโสะ

6

นายลุกมาน  มานะบุตร

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

1

นางสาว ปดิวรดา  เตี้ยเล็กเล้ง

2

นางสาวซอลีฮ๊ะ   แกสมาน

3

นางสาวอริสา   หมาดทิ้ง

4

นายณัฐวุฒิ  หลงหัน

5

นายไซฟุลเลาะห์   เอ็มเล้ง

6

นางสาวฟารีด้า   มรรคาเขตต์

7

นางสาวปาลินี  หวังจิตต์

8

นางสาวฟาติน  อนุกูล

9

นางสาวมารีนี  ใจดี

10

นางสาววนิษา  มูเก็ม

11

นางสาวอัลวาฟาอ์  ยีสะมาแอ

12

นายบะรุดีน  คหาปะนะ


สาขาวิชาการบัญชี

1

 นางสาวโซเฟีย   บูอาเก็ม

2

นางสาวซาลีน่า    เตะทอง

3

นางสาวปรีดียาธร  รื่นพิทักษ์

4

นางสาวโซรัยดา  อิมหมัน

5

นางสาวพรธิชา  เล่งล๊ะ


ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นายยุทธการ หาโส๊ะ

2

นายซอฟาล ใจดี

3

นางสาววันอารีนี  กุลามาหมัด

4

นายอับดุลอาสีด  ปะดุกา

5

นายมุมีนีน  น้อยประดู่


สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

นางสาวอาซีซะห์ การี

2

นายฮายซัน สะแปอิง

3

นางสาวอาอีซะห์ มาลินี

4

นางสาวนัจชรีย์ ดำดี

5

นายรอซูล หมาดกะจิ

6

นายอาซาน ดีนายัง

7

นายอดิรุจ เละสัน

8

นางสาวเกวลิน ประกายแก้วเก้าสกุล


สาขาวิชาการบัญชี
.......

รวมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบจำนวน 36 คน