ประกาศ: รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
    กิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดฝึกอาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพานิชย์ ระหว่างสถานประกอบการก ับวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด(มหาชน) บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด   รายละเอียด
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดฝึกอาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพานิชย์ ระหว่างสถานประกอบการก ับวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด(มหาชน) บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด    รายละเอียด
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดฝึกอาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพานิชย์ ระหว่างสถานประกอบการก ับวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด(มหาชน) บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด   รายละเอียด

  วิดีทัศน์

  ข้อมูลข่าวสารน่ารู้

 ผู้อำนวยการ
นาย อูมัร อาเก็ม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ