สถานที่ตั้ง

334 หมู่ที่ 2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 โทรศัพท์ 074-725998 , โทรสาร 074-725998, Website : www.ibnutec.ac.th , E-mail : ibnutecsatun@gmail.com